O nas Dla klientĂłw Cmentarze Galeria Ogloszenia Kontakt

MIEJSKI ZARZĄD CMENTARZY powstał 1 czerwca 1992 r. jako zakład budżetowy Gminy Miasta Tarnowa, w wyniku podziału Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej dokonanego 1 lutego 1992 r. na mocy uchwały nr XX/193/91 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 1991 r. Ze znajdującego się w strukturze MPGK Zakładu Usług Pogrzebowych utworzono Miejski Zarząd Cmentarzy z siedzibą w Tarnowie, początkowo przy ul. Bernardyńskiej 15, a od 10.09.1993 r. przy ul. Bernardyńskiej 24.

Przedmiotem działalności jest zarządzanie cmentarzami komunalnymi, świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych, prowadzenie archiwów i ksiąg cmentarnych. Pierwszym dyrektorem MZC, powołanym przez Zarząd Miasta, została Janina Dygdoń. Od 1 kwietnia 2010 r. Miejskim Zarządem Cmentarzy kieruje Maria Wójcik.

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie administruje i utrzymuje cztery czynne cmentarze komunalne na terenie Gminy Miasta Tarnowa:

1. Cmentarz komunalny - zabytkowy przy ul. Narutowicza tzw. Cmentarz Stary.
2. Cmentarz komunalny Krzyż przy ul. Krzyskiej.
3. Cmentarz komunalny w Mościcach przy ul. Czarna Droga.
4. Cmentarz komunalny Klikowa przy ul. Zagumnie.

 

Grobonet